مدیران عصر ظهور

خط مشی گذاری و مدیریت اسلامی

خط مشی گذاری و مدیریت اسلامی

آخرین مطالب
آخرین نظرات
پیوندها

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

اداره امور عمومی به عنوان یک حوزه علمی بین رشته‌ای در طی سال‌های پایانی قرن نوزدهم به مجموعه رشته‌های آکادمیک دانشگاهی اضافه گردید و بنیان‌های اولیه نظری مدیریت دولتی به صورت پراکنده و ناهمگون تحت تأثیر کاوش مباحث کشورداری و اداره امور عمومی از رشته‌های علوم انسانی بویژه فلسفه، علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد به عاریت گرفته شد. گستردگی و پراکندگی حوزه اداره امور عمومی از یک سو و طفولیت حوزه علمی مدیریت دولتی در سال‌های پایانی قرن نوزدهم، ماهیت این رشته نوپا را با بحران هویت مواجه ساخت و به طرح نظریه و ایده‌های مختلف و رقیب در فلمرو اداره امور عمومی منجر گردید. مقاله حاضر کنکاشی در مسیر تحول در ادبیات مدیریت دولتی و تلاشی در راستای یکپارچه سازی و انسجام بخشیدن به مبانی نظری اداره امور عمومی است. در مقاله حاضر سعی بر است تا نظریه‌ها و اندیشه‌های صاحبنظران مدیریت دولتی در فاصله زمانی دهه‌های پایانی قرن نوزدهم تا آغاز هزاره ی سوم در سه پارادایم مدیریت دولتی کلاسیک، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب قالب گذاری گردد در این سنخ شناسی، پارادایم‌ها بر اساس ترتیب زمانی از اواخر قرن نوزدهم به تدریج شکل گرفته اند و پس از دگرگونی، پارادایم های جدید جایگزین پارادایم های قبلی شده اند.

                                                                                                                           

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۳ ، ۱۷:۲۵
مهدی عبدالحمید

شاید یکی از دلایلی که شناخت ما را از سازمانها دچار کاستی و نقص ساخته و اقدامات و فعالیتهایمان را در سازمانها به‌ ورطهء شکست کشانیده است ساده‌انگاری و جزءنگری ما نسبت به‌ پدیده پیچیده سازمان و روابط درونی آنست.مدلسازی راهی سهل‌ برای تصمیم‌گیری و تحلیلهای سازمانی بوده و ما با اتکاء به آن، آنچه را که پیچیده و بغرنج بوده است از نظر دور داشته و آنرا نادیده‌ گرفته‌ایم و از اینرو تئوریهای ما فاقد جنبه‌های اساسی و پیچیده‌ سازمان شده‌اند.به راههای سهل الوصول دلخوش داشته‌ایم و درباره‌ تئوریهای واقعی‌تر که مآلا پیچیده‌ترند کم‌تر اندیشیده‌ایم و حال در شرایطی قرار گرفته‌ایم که باید به سترون بودن الگوها و نظریه‌هائی‌ که به اندازه سادگی‌شان غیرواقعی‌اند معترف باشیم.بن‌بست‌ نظریه‌های ساده‌اندیشانه مدیریت و سازمان نظریه پردازان هشیار را بخود آورده و به چاره‌اندیشی واداشته است.یکی از این بزرگان‌ مورگان نامی است که در کتابی تحت عنوان سیماهای سازمان به‌ کمک استعاره های مختلف جنبه‌های متفاوت و مختلفی از سازمان‌ را ارائه نموده است.او از استعاره یاری جسته است زیرا به زعم او به‌ کمک استعاره‌هاست که ما سازمان و دنیای اطرافمان را درک‌ می‌کنیم.در این مقاله استعاره‌های مختلف در سازمان که طریقی‌ بدیع در شناخت سازمان است مطرح شده و این برخورد جدید به‌ اهل نظر ارائه گردیده است.


دریافت (دانلود) متن کامل مقاله۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۳ ، ۰۰:۱۸
مهدی عبدالحمید